skip to Main Content

Vårt ventilationssystem

Bostadens ventilation fungerar i princip så att en frånluftsfläkt på taket suger ut luften från badrum, wc, kök och förråd. Ersättningsluft tas in via så kallade tilluftsdon med löstagbara filter monterade bakom elementen i vardagsrum och sovrum. Från luftdonet går en kanal genom ytterväggen som mynnar i ett fasadgaller på byggnadens utsida.

Filtret fångar upp medelstora och grövre partiklar som till exempel pollen. Filterna bör bytas vartannat år och rengöras med jämna intervaller, med dammsugning.

Ventilationssystemet är utrustat med utetemperaturreglering. Det innebär att luftomsättningen minskar något om det är kallt ute, vilket också minskar risken för kalldrag från tilluftsdonen. Eftersom luftflödet även reduceras i spiskåpan kan en något minskad utsugningsförmåga märkas vid matlagning då det är mycket kallt ute.

På sommaren går fläktarna på högsta varvtal för att bidra till bästa möjliga komfort.

Rökdetektorer är kopplade till fläktarna som vid brand varvas upp till högsta varvtal för att kunna suga ut rökgaserna.

Frånluftflödet över spisen är normalt 10 l/s och kan vid matlagning ökas till 30 l/s genom att vredet (timern) öppnas. Vredet öppnar en ventil som sitter i spiskåpan. Det finns ingen fläkt i kåpan!

Och det är förbjudet att montera en fläkt i utsuget! Fläkten stör hela husets ventilationssystem.

Fettfiltret i spiskåpan måste var och en rengöra med jämna mellanrum för att luftflödet inte ska försämras.

Frånluftdonen i badrum, wc och förråd måste du rengöra regelbundet, annars stryps luftflödet och lägenhetens ventilation försämras. Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK:n) i oktober 2019 har visat på en hel del rengöringsproblem, flera spjäll som inte fungerat och två förbjudna spisfläktar.

Under 2019 installerades ett övervakningssystem för ventilationen, som innebär att det är möjligt för våra tekniker att över föreningens bredband med hjälp av dator eller smarttelefon justera fläkttryck och fånga upp larm när fläktarna stannat.