skip to Main Content

Kontaktpersoner

Vi tillhör föreningens styrelse och du får gärna kontakta oss om du har frågor som gäller föreningens hus eller verksamhet, din lägenhet eller om du vill delta i föreningsarbetet. Kan vi inte svara själv så tar vi reda på vem som kan det och återkommer till dig.

Det är föreningen som äger husen och lägenheterna, och det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen. Du har köpt rätten att bo i din lägenhet och det är därför det kallas för bostadsrätt. Du ansvarar själv för det inre underhållet och en del av det yttre av din lägenhet. Det är inte alltid så lätt att veta vad som är ditt ansvar och vilket som är föreningens, även om en hel del framgår av den lägenhetspärm du har fått.

Och har du förslag på hur föreningen kan utvecklas så hör av dig!

Telefon och mailadress finns angivet på anslagstavlorna för respektive hus.