skip to Main Content

Felanmälan

Här är några användbara telefonnummer som du kan ringa om något blir fel i lägenheten:

Fel på föreningens utrustning anmäler du först och främst till föreningens styrelse via kontaktpersonen för ditt hus. Detta gäller bland annat värme-, och ventilationssystem samt belysning. Telefonnummer och mailadress finns anslaget i entrén.

Jonssons Fastighetsjour

Telefon:  08-551 512 55

Akuta fel som inte kan vänta till nästa vardag

Kone

Felanmälan

Telefon: 0771-50 00 00

Försäkringsbolaget If

Tel.0771 56 00 00. Försäkringsnr: SP644710. Som tillägg har vi avtal med Anticimex.