skip to Main Content

Välkommen till
Bostadsrättsföreningen Karlberga Park

brfkarlbergapark@gmail.com

I bostadsområdet finns fyra hus med tillsammans 50 lägenheter. Här finns en stor park med lekplats och parkeringsplatser med motorvärmare. Vi är miljömedvetna med solceller på våra tak, en nybyggd bergvärmeanläggning, LED-belysningar och en välskött sopsortering.

Vi erbjuder introduktion med rundvandring i området för nyinflyttade.

Karlberga Parks Nyheter

Årsmötesprotokoll för 2024 med godkännande av årsredovisningen för 2023 och styrelse- och revisorsval för 2024-25.

Datum: 2024-04-26

Läs mer

Karlbergabladet 133

HSB:s avier skickas ut månadsvis, batteriprojektet snart klart och lekplatsen utvecklas.

Datum: 2024-04-15

Läs mer

Ändringar i bostadsrättslagen har inneburit ökad tillståndsplikt för lägenhetsinnehavarna med åtföljande risk för förverkande av bostaden.

Datum: 2023-11-15

Läs mer

Överströmning mellan kallvatten och varmvatten i blandarna kan förekomma, särskilt i gamla och slitna blandare.

Datum: 2023-06-07

Läs mer

Varmvattenförbrukningen debiteras från och med 1:a maj, på HSB:s avier. Logga in på Curves och följ din förbrukning. Spara på vattnet.

Datum: 2023-06-02

Läs mer

Föreningens ekonomi i maj 2023. Genomgång efter årsmötet den 3:e maj.

Läs mer!

Datum: 2023-05-18

Läs mer