skip to Main Content

Välkommen till
Bostadsrättsföreningen Karlberga Park

I bostadsområdet finns fyra hus med tillsammans 50 lägenheter. Här finns en stor park med lekplats. I området finns grillplats, parkeringsplatser med motorvärmare och en gemensam tvättstuga. Vi är miljömedvetna med solceller på våra tak, en nybyggd bergvärmeanläggning, LED-belysningar och en välskött sopsortering.

En festkommitté ordnar gemensamma träffar och för nyinflyttade erbjuder vi introduktion med rundvandring i området.

Karlberga Parks Nyheter

Karlbergabladet 124: Riksbanken höjer styrräntan, elprisstödet till bostadsrättsföreningar, Grannsamverkan mot brott och valberedningen är nu aktiv inför årsmötet.

Läs mer!

Datum: 2023-03-08

Läs mer

Installationen av vattenmätare bedöms minska vattenkostnaden med minst 30 %.

Läs mer!

Datum: 2023-02-10

Läs mer

Årsredovisningen 2022 är klar. Årsmötet blir den 3:e maj kl. 19:00 i Lina Kyrka.

Läs mer!

Datum: 2023-02-01

Läs mer

Nytt år med oförändrade lägenhetsavgifter, andra avgifter höjs, förslag på kostnadssänkningar.

Läs mer!

Datum: 2022-12-30

Läs mer

Regeringen varnar för risk att elen periodvis kan komma att kopplas bort under vintern.

Läs mer!

Datum: 2022-12-22

Läs mer

Kostnadsexplosion. Drift- och underhållskostnaderna ökar nu snabbt!

Läs mer!

Datum: 2022-10-29

Läs mer