skip to Main Content

Välkommen till
Bostadsrättsföreningen Karlberga Park

I bostadsområdet finns fyra hus med tillsammans 50 lägenheter. Här finns en stor park med lekplats. I området finns grillplats, parkeringsplatser med motorvärmare och en gemensam tvättstuga. Vi är miljömedvetna med solceller på våra tak, en nybyggd bergvärmeanläggning, LED-belysningar och en välskött sopsortering.

En festkommitté ordnar gemensamma träffar och för nyinflyttade erbjuder vi introduktion med rundvandring i området.

Karlberga Parks Nyheter

Nytt Karlbergablad. Vattenmätare installeras i alla lägenheter för individuell debitering av vattnet. Datum för städdag och årsstämma.

Läs mer!

Datum: 2023-01-26

Läs mer

Nytt år med oförändrade lägenhetsavgifter, andra avgifter höjs, förslag på kostnadssänkningar.

Läs mer!

Datum: 2022-12-30

Läs mer

Regeringen varnar för risk att elen periodvis kan komma att kopplas bort under vintern.

Läs mer!

Datum: 2022-12-22

Läs mer

Grannsamverkan mot brott!

Läs mer!

Datum: 2022-11-07

Läs mer

Svenska Kraftnäts och regeringens förslag till stöd för höga elenergipriser.

Läs mer!

Datum: 2022-11-04

Läs mer

Kostnadsexplosion. Drift- och underhållskostnaderna ökar nu snabbt!

Läs mer!

Datum: 2022-10-29

Läs mer