skip to Main Content

Välkommen till
Bostadsrättsföreningen Karlberga Park

brfkarlbergapark@gmail.com

I bostadsområdet finns fyra hus med tillsammans 50 lägenheter. Här finns en stor park med lekplats och parkeringsplatser med motorvärmare. Vi är miljömedvetna med solceller på våra tak, en nybyggd bergvärmeanläggning, LED-belysningar och en välskött sopsortering.

Vi erbjuder introduktion med rundvandring i området för nyinflyttade.

Karlberga Parks Nyheter

Karlbergabladet 131: Vi investerar 2,4 milj. kr i batteriback-up för bergvärmeanläggningen och som balanstjänst för Svenska Kraftnät. Vattenförbrukningen minskat med 10 % sedan mätarna installerades.

Datum: 2024-01-22

Läs mer

Ändringar i bostadsrättslagen har inneburit ökad tillståndsplikt för lägenhetsinnehavarna med åtföljande risk för förverkande av bostaden.

Datum: 2023-11-15

Läs mer

Överströmning mellan kallvatten och varmvatten i blandarna kan förekomma, särskilt i gamla och slitna blandare.

Datum: 2023-06-07

Läs mer

Varmvattenförbrukningen debiteras från och med 1:a maj, på HSB:s avier. Logga in på Curves och följ din förbrukning. Spara på vattnet.

Datum: 2023-06-02

Läs mer

Föreningens ekonomi i maj 2023. Genomgång efter årsmötet den 3:e maj.

Läs mer!

Datum: 2023-05-18

Läs mer

Installationen av vattenmätare bedöms minska vattenkostnaden med minst 30 %.

Läs mer!

Datum: 2023-02-10

Läs mer

Årsredovisningen 2022 är klar. Årsmötet blir den 3:e maj kl. 19:00 i Lina Kyrka.

Läs mer!

Datum: 2023-02-01

Läs mer

Nytt år med oförändrade lägenhetsavgifter, andra avgifter höjs, förslag på kostnadssänkningar.

Läs mer!

Datum: 2022-12-30

Läs mer

Kostnadsexplosion. Drift- och underhållskostnaderna ökar nu snabbt!

Läs mer!

Datum: 2022-10-29

Läs mer