skip to Main Content

Välkommen till
Bostadsrättsföreningen Karlberga Park

I bostadsområdet finns fyra hus med tillsammans 50 lägenheter. Här finns en stor park med lekplats och parkeringsplatser med motorvärmare. Vi är miljömedvetna med solceller på våra tak, en nybyggd bergvärmeanläggning, LED-belysningar och en välskött sopsortering.

En festkommitté ordnar gemensamma träffar och för nyinflyttade erbjuder vi introduktion med rundvandring i området.

Karlberga Parks Nyheter

Varmvattenförbrukningen debiteras från och med 1:a maj, på HSB:s avier. Logga in på Curves och följ din förbrukning. Spara på vattnet.

Datum: 2023-06-02

Läs mer

Karlbergabladet 126. Extrastämma för beslut om nya stadgar, elstödet klart för utbetalning och installationen av vattenmätare.

Läs mer!

Datum: 2023-05-31

Läs mer

Föreningens ekonomi i maj 2023. Genomgång efter årsmötet den 3:e maj.

Läs mer!

Datum: 2023-05-18

Läs mer

Årsmötesprotokollet 2023. Cecilia Forsberg ny kassör, resten av styrelsen är oförändrad.

Läs mer!

Datum: 2023-05-05

Läs mer

Elprisstödet för 1/10 2021 – 30/9 2022 betalas troligen ut under hösten 2023.

Läs mer!

Datum: 2023-04-03

Läs mer

Installationen av vattenmätare bedöms minska vattenkostnaden med minst 30 %.

Läs mer!

Datum: 2023-02-10

Läs mer

Årsredovisningen 2022 är klar. Årsmötet blir den 3:e maj kl. 19:00 i Lina Kyrka.

Läs mer!

Datum: 2023-02-01

Läs mer

Nytt år med oförändrade lägenhetsavgifter, andra avgifter höjs, förslag på kostnadssänkningar.

Läs mer!

Datum: 2022-12-30

Läs mer

Kostnadsexplosion. Drift- och underhållskostnaderna ökar nu snabbt!

Läs mer!

Datum: 2022-10-29

Läs mer