skip to Main Content

Välkommen till
Bostadsrättsföreningen Karlberga Park

I bostadsområdet finns fyra hus med tillsammans 50 lägenheter. Här finns en stor park med lekplats. I området finns grillplats, parkeringsplatser med motorvärmare och en gemensam tvättstuga. Vi är miljömedvetna med solceller på våra tak, en nybyggd bergvärmeanläggning, LED-belysningar och en välskött sopsortering.

En festkommitté ordnar gemensamma träffar och för nyinflyttade erbjuder vi introduktion med rundvandring i området.

Karlberga Parks Nyheter

Karlbergabladet 122 med information från senaste styrelsemötet om avgiftsändringar och att bostadsrättstillägget i föreningens försäkring upphör.

Läs mer!

Datum: 2022-11-24

Läs mer

Grannsamverkan mot brott!

Läs mer!

Datum: 2022-11-07

Läs mer

Svenska Kraftnäts och regeringens förslag till stöd för höga elenergipriser.

Läs mer!

Datum: 2022-11-04

Läs mer

Kostnadsexplosion. Drift- och underhållskostnaderna ökar nu snabbt!

Läs mer!

Datum: 2022-10-29

Läs mer

Karlbergabladet 121 med information från senaste styrelsemötet. Vi startar Grannsamverkan mot brott!

Läs mer!

Datum: 2022-10-25

Läs mer

Våra lägenhetsnummer består av två system, våra egna tresiffriga nummer och Lantmäteriets fyrsiffriga.

Datum: 2022-02-26

Läs mer