skip to Main Content

Välkommen till
Bostadsrättsföreningen Karlberga Park

brfkarlbergapark@gmail.com

I bostadsområdet finns fyra hus med tillsammans 50 lägenheter. Här finns en stor park med lekplats och parkeringsplatser med motorvärmare. Vi är miljömedvetna med solceller på våra tak, en nybyggd bergvärmeanläggning, LED-belysningar och en välskött sopsortering.

Vi erbjuder introduktion med rundvandring i området för nyinflyttade.

Karlberga Parks Nyheter

Elmanövrerad vägbom

Vägbom för trafiken till Karlbergastigen 3 och 5 aktiveras nu!

Datum: 2024-05-30

Läs mer

Läs mer

Karlbergabladet 134

Vattenmätarna ger effekt, energi och vattenpriset och fest den 17:e augusti

Datum: 2024-05-27

Läs mer!

Läs mer

Föreningens ekonomi i april 2024. Genomgång efter årsmötet den 22:a april.

Datum: 2024-04-22

Läs mer!

Läs mer

Årsmötesprotokoll för 2024 med godkännande av årsredovisningen för 2023 och styrelse- och revisorsval för 2024-25.

Datum: 2024-04-26

Läs mer!

Läs mer

Ändringar i bostadsrättslagen har inneburit ökad tillståndsplikt för lägenhetsinnehavarna med åtföljande risk för förverkande av bostaden.

Datum: 2023-11-15

Läs mer!

Läs mer

Föreningens ekonomi i maj 2023. Genomgång efter årsmötet den 3:e maj.

Datum: 2023-05-18

Läs mer!

Läs mer