skip to Main Content

Gemensamma utrymmen

I ett bostadsrättsområde finns gemensamma utrymmen, allt från trappor och entréer till cykelrum. Det innebär naturligtvis att hänsyn måste tas, så att alla verkligen kan använda dem. Vi hoppas att de lokaler som finns ska vara en stor tillgång för dig i ditt boende.

Gemensamma cykelrum finns utanför varje hus.

Genom att hålla entréer, trappor och gångvägar fria från pulkor, skidor, bord, blommor, barnvagnar och dörrmattor fungerar framkomligheten för städpersonal såväl som för brandmän och ambulanspersonal vid en olycka, och utrymningsvägarna hålls fria.

Varje lägenhet hyr ett förråd i anslutning till parkeringen. Förråden är numrerade, och de ska vara låsta när de inte används. Ur brand- och stöldsynpunkt ska dörrarna hållas låsta, även om de inte används.