skip to Main Content

Sänk räntan på dina bolån

Energideklarationen för 2019 är nu klar. Vår energiklass blev B, den näst högsta av sju.

Investeringarna i energi och därmed miljön har gett bra resultat som också gynnar dina egna lån, inte bara föreningens.

Många banker har gröna bolån med subventionerad ränta. För dig som bor i lägenhet i en byggnad med giltig energideklaration och energiklass A eller B erbjuder de flesta banker ”Gröna lån” med avdrag på 0,10 procentenheter.

Du måste själv kontakta banken och ansöka om räntesänkningen, som går att få omedelbart, även för bundna lån (enligt en bank).

Den fullständiga energideklarationen tillsammans med en sammanfattning per hus finns på vår hemsida under ”Fastigheterna” och ”Kontrollmätningar”.