skip to Main Content

Smörj spanjolettlåsen för balkong- och terrassdörrar, samt fönster

Rörliga delar på dörr och fönstervred (spanjolett) skall smörjas med några droppar olja varje år.

De senaste åren har flera spanjolettlås havererat på grund av avsaknad av smörjning. Utan olja skär mekanismen ihop, och till slut går det varken att öppna eller stänga dörren. Då måste hela låset bytas ut. Och ett exakt lika lås tillverkas inte utan antingen måste dörren byggas om för att passa ett nytt lås, eller så kan det vara bäst att byta hela dörren.

Även fönsternas låskolvar ska smörjas.

Vilken typ av olja du använder har inte så stor betydelse. Det viktiga är att du smörjer.

Men tillverkaren LEIAB rekommenderar högtemperaturkedjeolja alt. vegetabilisk sågkedjeolja (t.ex. Castrol Bioraps Arctic eller likvärdig).

Får du problem med ditt balkong- eller terrasslås kan du bland annat få hjälp av Axlås Solidlås AB,  Dalgatan 21 A i Södertälje, tel. 08-55067440.

Du avgör själv hur du vill göra och vem du vill anlita. Ansvaret är ditt, och inte bostadsrättsföreningens.

Karlberga april 2024

Styrelsen

https://youtube.com/watch?v=pU-RToMT4Ps&feature=share