skip to Main Content

Vårt elsystem

Inom ramen för vårt energiprojekt KPE18 (Karlberga Park Energi 2018) har vi infört något som brukar kallas ”Gemensamhets El”.

Detta innebär att samtliga lägenheters avtal med nät- och energibolag har avslutats. Nätbolagets mätare har bytts ut mot våra egna, och din kostnad för elenergi debiteras på HSB:s avier för lägenhetsavgifterna.

HSB:s debitering sker med tre månaders fördröjning på grund av att de skickar ut månadsavierna kvartalsvis, tre åt gången. Du betalar för den el du förbrukar i din egen lägenhet.

Elförbrukningsperiod Avierna skickas i efterskott i Förbrukningen ska betalas i
juni, juli, augusti september oktober, november, december
september, oktober, november december januari, februari, mars
december, januari, februari mars april, maj juni
mars, april, maj juni juli, augusti, september

Om du flyttar behöver du inte göra någonting. HSB tar hand om slutdebiteringen, men med samma fördröjning som tidigare.

Priset består av en fast avgift, samma som du skulle betalt till energi- och nätbolag (134 kr/mån 2023) samt en rörlig avgift (kr/förbrukad kWh) som justeras och beslutas av föreningens styrelse inför varje utskick av lägenhetsavierna. Priset är ett genomsnittspris för vad föreningen betalat de tre senaste månaderna.

Föreningen har tecknat ett avtal med Telge Energi om inköp av ca 300 000 kWh/år till ett rörligt pris per kilowattimme (kWh).

Det relativt låga priset är baserat på att föreningen köper in en större mängd elenergi än vad du som privatperson skulle ha gjort. Dessutom räknas en bostadsrättsförening som företag, som alltid får ett bättre pris än en privatperson. Och rörligt pris har alltid visat sig vara fördelaktigare än ett bundet.

Våra 172 solpaneler producerar 45 000 kWh/år, och större delen av den energin räknar vi med att kunna förbruka själva. Vår egenproducerade solenergi tillsammans med ca 300 000 kWh/år som vi köper från Telge Energi används på följande sätt:

kWh/år

Bergvärmeanläggningen och fastigheter:                    210 000

50 lägenheter                                                                     120 000

Såld solenergi                                                                       15 000

Summa                                                                                345 000

Avgår egenproducerad solenergi                                    -45 000

Totalt behov att köpa                                                       300 000

Det är de tre stora värmepumparna samt cirkulationspumparna för varmvatten och värmesystem (som ersätter fjärrvärmen) som drar så mycket elenergi.

Det solenergiöverskott som uppstår under sommarhalvåret går inte att spara utan det säljer vi till Telge Energi. Vi får dessutom 60 öre/kWh i skatteavdrag på vår deklaration.

All elenergi vi förbrukar köps in av vår förening via våra fem huvudabonnemang.

Den fasta avgiften du betalar och ersättningen föreningen får för solenergin ska betala vår investering i solpaneler och elmätare.

Projektledningen