skip to Main Content

Inflyttning och introduktion

När du köpt din bostadsrätt ska du godkännas av föreningens styrelse, som först gör en kreditprövning. När du godkänts får du ett välkommen-brev från styrelsen som bekräftar att så skett, tillsammans med några viktiga påpekanden om vad du ska tänka på när du flyttar in. Du får också veta vem som är din kontaktperson som kan svara på dina frågor och som du ska meddela din mailadress och ditt telefonnummer, så föreningen kan hålla dig informerad i fortsättningen.

tillträdesdagen byts dina adressetiketter för postfack, dörrens tidningshylla och orienteringstavlan i entrén.

inflyttningsdagen kontaktar husets kontaktperson dig så att du vet vem det är och så bestämmer ni en tid för en rundvandring i området.

Inom 12 månader efter inflyttningen blir du inbjuden till en uppföljningsträff med styrelsen där du har möjlighet att ställa frågor med utgångspunkt från den erfarenhet du fått.