skip to Main Content

Rengöring av golvbrunn

Golvbrunnen i ditt badrum har ett lätt urtagbart, delbart vattenlås.Brunnen bör rengöras minst två gånger per år för att en god hygien ska kunna upprätthållas.

 

Demontering

Ta bort golvsilen.

Rengör silkorgen.

Lyft upp vattenlåset med lyftbygeln och rengör det. Vattenlåset är delbart för att underlätta rengöringen.

 

Återmontering

Sätt tillbaks vattenlåset, smörj in o-ringen med tvållösning så går den lättare att montera.

Se till att vattenlåset sitter i bottenläge och fyll på vatten.

Sätt därefter tillbaks silkorg och golvsil.

 

 

På nedanstående sidor på ”youtube” finns instruktionsfilmer:

https://www.youtube.com/watch?v=bdnp4vreKj0

https://www.youtube.com/watch?v=hjRecj67D9I