skip to Main Content

Att ställa låset i serviceläge

För att föreningens huvudnyckel ska kunna öppna ditt lås måste du godkänna att vi går in i din lägenhet genom att ställa ditt lås i ”serviceläge”.

Det kan vara nödvändigt vid t.ex. ventilationskontroll och reparationer.

 

Så här gör du:

Lås dörren genom att vrida nyckeln till läge ”klockan 10” innan du drar ut nyckeln.

Dubbelkolla att nyckelhålet är vridet till ”klockan 10” när du lämnar lägenheten.

Och lås inte det övre säkerhetslåset!