skip to Main Content

Parkeringsregler för rörelsehindrade gäster till
Brf Karlberga Park

Vi har en plats, särskilt avsedd för rörelsehindrade gäster. Den kan användas i max 6 timmar och då med giltigt parkeringstillstånd. Sådant kan efter ansökan fås av den sökandes hemkommun. Man förlänger inte sina 6 timmar genom att temporärt flytta sin bil och ställa tillbaks den på samma plats.

Rörelsehindrade gäster som vill parkera längre än 6 timmar hänvisas till den stora gästparkering, vid infarten till området, som tillhör Karlberga Parks Samfällighet. Den är avgiftsbelagd för alla.

Den iordningsställda handikapp-parkeringen är reserverad för våra gäster. Boende i föreningen har inte rätt att använda den.

Att dessa regler efterföljs övervakas av vårt parkeringsbolag P-Service. Överträdelse ger böter, på för närvarande 1 300 kr.

Vår förening har rätt att själva bestämma vilka regler som ska gälla för den ovan nämnda platsen som finns inom vårt område. Vi följer samma regler som Brf. Karlbergahöjden (de röda husen), vilka inte skiljer sig från Transportstyrelsens som gäller i hela landet, utom när det gäller den tid som man med giltigt parkeringstillstånd längst får stå på en plats.

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73), och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.