skip to Main Content

Extra P-plats

Föreningen har 14 extra P-platser i området. Om du har behov av en sådan, utöver den som tillhör din bostad, kan du ställa dig i kö. Det gör du genom att kontakta föreningens sekreterare, Ingrid Sjökvist, sjokvist.ingrid@icloud.com, 070-542 4207.